TEAM TRE

Socialpædagogisk og psykologisk indsats til familier, børn og unge med psykosociale vanskeligheder

I Team Tre er vi en autoriseret psykolog og en socialpædagog.

Vi tilbyder Socialpædagogisk- og psykologisk indsats til familier, børn og unge med psykosociale vanskeligheder.

Team Tre er et tilbud til kommuner og andre myndigheder, der skal give familier, børn og unge forskellige former for støtte.

I samarbejde med den henvisende myndighed, sammensætter vi indsatsen således, at den enkelte familie, barn eller unge får opfyldt netop det behov for støtte og hjælp, de har.
Vi tror på:

Relationer spiller en vigtig rolle i Team Tre’s arbejde med familier, børn og unge.

Familien, barnet og den unges styrke har stor betydning for at de kan komme i en udvikling der kan føre til forandring.

Derfor har vi særlig fokus på den enkeltes ressourser og lægger stor vægt på at møde den enkelte med respekt og omsorg.

bil_paa_bakke