§54 STØTTEPERSON

§54 Støtteperson
Hvornår kan du/I få en §54 støtteperson:

Du kan få en støtteperson, hvis dit barn er anbragt eller skal anbringes uden for hjemmet. Kommunen har, i henhold til §54, pligt til at tilbyde dig en støtteperson.

Du kan selv kontakte os for en uforpligtende samtale.

Ønsker du at tage imod tilbuddet fra os i Team Tre, kan vi kontakte sagsbehandleren for at aftale/godkendelse og fastsættelse af timeantal.

Det er gratis for dig at have en støtteperson.
Hvad kan Team Tre:

Team Tre er et privatpraktiserende firma, som er uafhængig af kommunen.

Vores mål er at du som forældre får den støtte du har brug for, så både du og dit barn kan trives med situationen.

  1. Vi kan lytte og tale med dig om det at have et barn anbragt. Hjælpe dig med gennemgang af sagsakter og diverse rapporter, hvis du ønsker det.
  2. Tage med dig til møder, der vedrører dit barns anbringelse.
  3. Støtte dig/jer til at samværet med jeres barn bliver bedst muligt.
  4. Vi kan kontaktes/bruges både før, under og efter dit barn er anbragt og indtil dit barn er fyldt 18 år. Du kan i denne periode benytte os så længe, du har behov for det. Og så længe kommunen bevilger det.
  5. Vi har kun kontakt til sagsbehandler og anbringelsesstedet, hvis det er i overensstemmelse med dine ønsker.
  6. Vi har ikke indflydelse på kommunens beslutninger vedrørende dit barns anbringelse.

 

 

to_potter