OPGAVER

ALLE OPGAVER LØSES INDIVIDUELT

Vi laver altid individuelle forløb efter forvaltningens/familiens og den enkeltes ønsker og behov.

Vores indsatsområder omfatter blandt andet:

FAMILIEBEHANDLING

Alternativ til anbringelse
Familiesamtaler – rådgivning/vejledning
Familieterapi

UDREDNING

Forskellige psykologiske tests
Familieundersøgelser
Pædagogisk-psykologisk observation i hjemmet.

UNGE

Støtte-kontakt person
Støtte til at blive etableret i egen bolig
Støtte til unge mødre
Støtte til at gennemføre beskæftigelse/uddannelse
Psykologsamtaler
Bo støtte

MENTORORDNING

Arbejds – og uddannelses fastholdelse.
Supervision til uddannelsesinstitutioner og arbejdssteder.
Støtte til psykosociale forhold uden for arbejdspladsen.

reol